สายด่วน

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง โทร. 038 694 020 ถึง 1 , สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง โทร. 038 694 026 และ 038 694 028 , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง โทร. 038 694 117 ถึง 9 , ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

แนะนำหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง

 

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

 

 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

โครงสร้างกำลังแรงงาน